Ydelser

Revision

Udarbejdelse af årsrapporter

Bogføring

Budgetter

Regnskabsmæssig assistance

Momsregnskaber

Skatterådgivning

Akkordbalancer

Likvidationsregnskaber

Stiftelse af selskaber

Skattesager

Andelsboligforeninger